Rodzaje lokat bankowych

Lokaty

Lokaty od wielu już lat zajmują stałe miejsce wśród produktów oszczędnościowych. Musimy jednak wiedzieć, że w zależności od ich parametrów oraz warunków prowadzenia możemy wybrać różne rodzaje lokat.

Jak się okazuje standardowa lokata terminowa to nie jedyny typ depozytu, z którego możemy skorzystać. Na polskim rynku bankowym dostępne są także lokaty skierowane do różnych grup użytkowników, wśród nich wyróżniamy: lokaty dla osób majętnych (rentierskie), lokaty dla przedsiębiorców (overnight), depozyty dla osób poszukujących większej elastyczności finansowej (lokaty progresywne), czy też lokaty walutowe, skierowane dla osób posiadających kredyty w obcej walucie.

Lokata terminowa (standardowa)

Ta lokata to standardowy produkt oszczędnościowy w ofercie banków. Możemy ją zdefiniować jako umowę z bankiem, gdzie klient powierza swoje środki pieniężne bankowi na ustalony okres, a w zamian za to otrzymuje określony zysk, wynikający z oprocentowania lokaty. Po upływie terminu, na jaki założyliśmy lokatę, bank wypłaci nam ulokowaną kwotę wraz z odsetkami.

Ten rodzaj lokat może posiadać stałe lub zmienne oprocentowanie i mogą być zakładane na różny okres czasu, od 1 miesiąca do kilu lat. Lokatę terminową można zerwać przed terminem, zazwyczaj jednak w takim przypadku bank zwróci nam jedynie wpłacony na lokatę kapitał, bez naliczenia odsetek.

Lokata jednodniowa

Depozyt dzienny to nic innego jak lokata, w której kapitał lokowany jest tylko na okres jednego dnia. Dyspozycję lokaty składa się najczęściej do godziny 21:00, bank pobiera wówczas środki z naszego rachunku osobistego, a zwraca je wraz z zarobionymi odsetkami ok. godziny 9:00 następnego dnia. Lokata ta pozwala uniknąć podatku Belki, jednak obecnie dostępny jest w niewielu kilku bankach.

Lokata rentierska

Lokata rentierska to długoterminowy depozyt który zakładamy przynajmniej na rok, skierowany jest on głównie do osób majętnych, które chcą cieszyć się zyskami z oszczędności zanim zakończy się nasza umowa z bankiem. Zakładając tę lokatę odsetki nie będą zwracane nam wraz z kapitałem po upływie ustalonego terminu, lecz wypłacane w stałych odstępach czasu na nasz rachunek bankowy. Oprocentowanie tych lokat jest niższe niż w przypadku zwykłych depozytów terminowych.

Zobacz także:  Lokaty bankowe - o czym pamiętać

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana jest to instrument finansowy, gdzie pieniądze lokowane są w dwóch częściach: bezpiecznej i ryzykownej. Ta większa część kapitału inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, czyli obligacje skarbowe, natomiast mniejsza w produkty finansowe o nieco większym ryzyku, ale i wyższym potencjalnym zysku. Lokaty strukturyzowane to inwestycje długoterminowe, które gwarantują klientowi ochronę części lub całości ulokowanego kapitału.

Lokata walutowa

Lokata walutowa to z kolei depozyt terminowy który prowadzony jest w walucie obcej. Zysk z tego produktu jest niestety trudny do oszacowania, gdyż wartość waluty zależy od kształtowania się kursu tej waluty. Oprocentowanie w tym przypadku wciąż zostaje naliczone, jednak kwota lokaty w złotówkach może okazać się zdecydowanie niższa niż na początku, co jest właśnie wynikiem działania kursu walutowego.