Lokata bankowa dla każdego

Dobra lokata bankowa daje możliwość bezpiecznego pomnożenia swoich środków. Jest to sposób inwestowania dostępny praktycznie dla każdego i należy do najpopularniejszych produktów bankowych. Lokatę założymy praktycznie w każdym banku i nie musimy też orientować się w inwestowaniu jako takim, ponieważ od praktycznej strony inwestowaniem naszych środków zajmie się bank. W zasadzie jedynym ewentualnym ograniczeniem może być kwota, jaka posiadamy, gdyż przeważnie wymagany jest określony minimalny wkład pieniężny, aby móc założyć lokatę. Jednak w wielu przypadkach jest to kwota kilkuset złotych, więc nie powinno być z tym większego problemu.

Ważne aspekty lokaty bankowej

Do najważniejszych cech każdej lokaty bankowej należy oczywiście jej oprocentowanie, a dokładnie jego wysokość, która określa, jakie będą zyski z lokaty. Oprocentowanie to może być różnego typu – może to być oprocentowanie zmienne lub stałe. Zmienne oprocentowanie będzie na bieżąco zmieniać swoją wartość w trakcie trwania lokaty, jeśli będą się w tym czasie zmieniać wartości stóp procentowych. To zaś może, zależnie od okoliczności powodować, że będziemy mieć nieco mniejsze lub większe zyski. Jeśli chcemy mieć pewność, że zmiany stóp procentowych w trakcie trwania lokaty nie wpłyną na nasze zyski, to możemy poszukać lokaty z oprocentowaniem stałym. Wtedy przez cały okres lokaty, niezależnie od okoliczności, będzie brana pod uwagę tylko wartość stóp procentowych, która obowiązywała w dniu, w którym otwieraliśmy lokatę. Zysk to jednak nie tylko wysokość oprocentowania, czy jego rodzaj. Zależy on również od tego, jak często będą kapitalizowane odsetki. Ogólnie rzecz biorąc, kapitalizacja polega na dopisywaniu wypracowanych odsetek do kapitału. Każde takie dopisanie powoduje zaś, że powiększa się kwota, która jest kwota bazową do naliczania kolejnych odsetek, a jak wiadomo im większa kwota bazowa, tym większe odsetki i zyski. Innym bardzo ważnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę przy wybieraniu lokaty bankowej jest czas jej trwania. Pośrednio wiąże się on z zyskami, ponieważ dłużej trwająca lokata to dłużej pracujące na niej środki, czyli większe zyski. Jednakże nie zawsze lokata długoterminowa, czyli na przykład roczna, czy dwuletnia jest rozwiązaniem optymalnym. Trzeba bowiem mieć świadomość tego, że naszych pieniędzy nie będziemy mogli podjąć z lokaty przed upływem jej terminu. Dokładniej mówiąc możemy to zrobić, ale będzie się to wiązać z utrata wypracowanych już odsetek. Dlatego tez, kiedy przewidujemy, że w niedalekiej przyszłości nasze pieniądze będą nam potrzebne, lepiej zainwestować w jedną z lokat o krótszym terminie trwania, czyli na przykład kwartalna, czy półroczną. Aby dowiedzieć się, która z lokat jest najbardziej godna uwagi, jaki bank oferuje najkorzystniejsza ofertę, warto posłużyć się możliwościami, jakie daje dobry ranking lokat, czy tez porównywarka lokat. Dzięki temu będziemy mogli bez problemu porównać najważniejsze parametry lokat, zestawiając je w jednym miejscu, zamiast przeszukiwać wiele ofert z osobna.