Dobra lokata – dobre i bezpieczne zyski

W inwestowaniu generalnie panuje zasada, że im większe ryzyko przy jakiejś inwestycji, tym większe mogą być spodziewane zyski. Jednak nie każdy chce ryzykować utratą swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Dlatego też czasem warto znaleźć złoty środek. Takim z pewnością są lokaty bankowe. Lokaty takie charakteryzuje praktycznie minimalne ryzyko, a zyski choć stosunkowo niewielkie mogą być na całkiem przyzwoitym poziomie – trzeba tylko wybrać odpowiednią lokatę. Warto także wiedzieć, że lokowane w banku środki są dodatkowo zabezpieczone gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo takiej inwestycji.

Powstaje jednak pytanie jak wybrać dobrą lokatę, tak aby inwestowanie przynosiło jak najwięcej korzyści i to nie tylko tych bezpośrednio związanych z wysokością zysków? Należałoby zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim ważne jest samo oprocentowanie lokaty. Jest to jej parametr, który bezpośrednio decyduje o tym, jaka część kapitału będzie liczona jako zysk dla posiadacza lokaty. Jednak nie tylko sama wysokość oprocentowania ma wpływ na to jaki będzie zysk. Trzeba też zwrócić uwagę na to, jak często występuje kapitalizacja odsetek, czyli ich doliczanie do zgromadzonego kapitału. W wersji podstawowej jest to kapitalizacja roczna lub też kapitalizacja na koniec lokaty – środki w praktyce są po prostu obliczane od tego, co się na lokacie wpłaciło. Jeśli jednak kapitalizacja będzie częstsza, na przykład kwartalna, czy miesięczna, to włączanie odsetek do kapitału sprawi, że będzie on coraz większy i w każdym następnym okresie większa będzie podstawa do naliczania kolejnych odsetek. Z godnie z zasadą procenta składanego sumaryczny zysk z lokaty powinien być większy. Jeszcze inna kwestia związana z oprocentowaniem, to ta, czy jest to oprocentowanie stałe, czy zmienne. Oprocentowanie lokaty zależy bowiem od wysokości stóp procentowych, jakie ustali NBP. W oprocentowaniu stałym jego wartość nie zmienia się przez cały okres trwania lokaty. Przy zmiennym zaś zależy ona od zmian stóp procentowych. Powoduje to, że z jednej strony istnieje ryzyko mniejszych zysków jeśli stopy procentowe zostaną obniżone, ale z drugiej strony jest też możliwość uzyskania większego oprocentowania w przypadku podwyżki stóp.

Na zyski wpływa również sama długość lokaty, gdyż na lokatach długoterminowych środki pracują dłużej, dając większe zyski. jednak wybór odpowiedniej lokaty pod względem czasu, na jaki się ja zakłada jest istotny jeszcze z innych powodów. Chodzi głownie o to, jak długo możemy lokować środki bez konieczności ich podejmowania z lokaty. Generalna zasada lokat jest bowiem taka, że wybranie środków przed upływem terminu końca lokaty wiąże się z utrata większości już wypracowanych odsetek. Dlatego też jeśli przewiduje się, że środki mogą być potrzebne w niedługim czasie, to lepszym rozwiązaniem będzie lokata krótkoterminowa.

Oprócz typowych lokat możemy jeszcze skorzystać z oferty lokaty walutowej, czy tez z tzw. lokaty podwójnej. W pierwszym przypadku rozliczenia odbywają się według kursu innej waluty, co może być korzystnym rozwiązaniem, ale istnieje też ryzyko jeśli zmiany kuru będą niekorzystne. Lokaty podwójne to zaś taki typ lokat, w którym wpłacane środki dzielone są na dwie części. Jedna z nich jest inwestowana w sposób w zasadzie nie różniący się od standardowych lokat, druga natomiast jest inwestowana w bardziej ryzykowane przedsięwzięcia, ale można osiągnąć dzięki temu większe zyski, sięgające nawet kilkunastu procent. Pozostałe cechy tych lokat są podobne, jak w lokatach tradycyjnych i również należy je brać pod uwagę przy wyborze oferty.