Największą zaletą lokat jest to, że jeśli chcemy zainwestować większą sumę pieniędzy to jest to bardzo opłacalne. Niestety nie wszystkie banki umożliwiają ulokowanie dużej sumy, ponieważ po prostu jest to dla nich nieowocne. Najbardziej opłacalnymi lokatami są te długoterminowe.

Roczna efektywna stopa oprocentowania lokaty długoterminowej może być niższa niż w przypadku lokaty krótkoterminowej lub tych, które są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ stałe oprocentowanie oznacza dla banku wyższy koszt uzyskania pieniędzy.

Można więc powiedzieć, że lokaty dla osób z małym kapitałem, które są nastawione na zysk nie są opłacalne, ponieważ im większy kapitał tym większy zysk. Przy małym kapitale te odsetki są praktycznie niezauważalne. Natomiast dla osób, które oddają w depozycie do banku swoje oszczędności, ponieważ mają skłonności do szybkiego roztrwonienia pieniędzy zyskują dwie rzeczy jednocześnie, oszczędności plus odsetki płynące z lokaty. Najbardziej opłacalne są dla konsumentów z dużym kapitałem, czym wyższy ulokowany kapitał tym większy zysk z lokaty.

Lokaty to dobre miejsce do ochrony posiadanego kapitału. Klienci, którzy rozważają inwestowanie w bardziej ryzykowne aktywa czasami muszą poczekać na właściwy moment zakupu. I w takich właśnie przypadkach lokaty są bardzo opłacalne jak i również są dobrym narzędziem do ograniczenia strat wynikających z postępującej inflacji. Utrzymywanie się na niskim poziomie stopy procentowej w połączeniu z inflacją i podatkiem Belki wpływają negatywnie na atrakcyjność lokat bankowych.